CV

Mitt namn är Robert Söderqvist och jag är strategisk kommunikatör. Det här är en digital version av mitt CV.

Här finns mitt CV för nedladdning, på svenska och på engelska.

Robert6

Vision med Kommunikation

Innan jag planerar kommunikation frågar jag alltid mig själv och mina kollegor vad vår organisation behöver. Först när vi definierat hur just den här kommunikationsaktiviteten, eller det här projektet, bidrar till våra övergripande mål, först då kan vi börja prata om taktik. Vi kan sätta kommunikationsmål, hitta våra målgrupper, utveckla våra budskap och planera hur vi ska mäta och utvärdera hur framgångsrik vår aktivitet varit. För mig är det att arbeta strategiskt, och det är det enda sättet att arbeta.

Med ett systematiskt arbetssätt som möjliggör min kreativitet vill jag hemskt fortsätta kommunicera strategiskt, och göra det tillsammans med Er.

Läs mer om min Arbetserfarenhet, och Utbildning.