Utbildning

Masterexamen i Strategisk kommunikation,
Lunds universitet

LU_2

2015-2017.

Studier av formella och informella kommunikationsinsatser för att nå organisationers övergripande mål och vision. Kommunikation är ett ledningsverktyg och som strategisk kommunikatör kan jag arbeta centralt med extern marknadsföring, PR, men också resonera kring hur intern kommunikation påverkar verksamheten och varumärke.

Masteruppsatsen ”Explaining Outcome – The role of utilizing measurement insights for planning and reporting” finns här.

 

Kandidatexamen i Statsvetenskap,
Göteborgs universitet

GU_1

2012-2014.

Ovärderliga sakkunskaper om politik, media och förvaltning men också teoretiska kompetenser som att systematiskt hantera information, producera innehåll och struktur och att konstruera en argumentation, individuellt såväl som i grupp.

 

Kandidatexamen i Medie- kommunikationsvetenskap,
Göteborgs universitet

GU_1

2013-2015.

Teoretiska utgångspunkter och kunskaper om kommunikationsmodeller, medier och offentlighet. Men också praktiska färdigheter om hur man når fram till människor i dagens informationssamhälle.